Sari la conținut

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politică de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Securitatea datelor dumneavoastră personale este o prioritate pentru noi în consecință, acordăm cea mai mare atenție datelor personale și protecției acestora și vom dedica toate eforturile pentru prelucrarea lor în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”).

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

AIMGroup este denumirea comercială a S.C. Xposed Media S.R.L (site-ul www.aimgroup.ro), persoană juridică de naționalitate română, având punctul de lucru în București, Str. Drumul Belsugului, nr. 100 B, sector 6, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/19141/2004, cod unic de înregistrare fiscală RO16966801 (denumită în continuare „AIMGroup” sau „noi”). Conform legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă încurajăm să contactați Responsabilul AIMGroup cu protecția datelor la adresa de e-mail protection@aimgroup.ro sau prin poștă sau curier la adresa Str. Drumul Belșugului, nr. 100 B, sector 6, Bucuresti, cu mentiunea: în atenția Responsabilului AIMGroup cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Primim informații de la dumneavoastră astfel:

• Când vă creați un cont AIMGroup, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
• Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.
• Când vă înscrieți la newsletter ne transmiteți: adresa de email, numele și prenumele
• Când utilizați site-ul nostru, www.aimgroup.ro, putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.
• Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul General privind Protecția Datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor AIMGroup în beneficiul dumneavoastră.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei AIMGroup;
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
c) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
f) Comunicarea cu dumneavoastră în mod personalizat (privind starea comenzii, expedierea, satisfacția privind produsul, etc).

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între AIMGroup și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări legate de aceste scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

2. În scop marketing vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite mesaje prin e-mail conținând:

• informații generale și tematice privind produsele noastre;
• informații utile privind noile apariții de articole pe blogul nostru, evenimente pe care le organizăm, rezultate ale muncii noastre;
• informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat;
• informații cu privire la oferte sau promoții;
• informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” sau ați arătat interes sa le achiziționați;
• alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie;
• putem afișa recomandări personalizate pe site;

Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastră, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastră de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastră și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În majoritatea cazurilor ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:
• Modificarea setărilor din contul de client;
• Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
• Contactarea AIMGroup folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastră pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

3. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

• Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei AIMGroup față de atacuri cibernetice;
• Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
• Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma AIMGroup. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

• societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca AIMGroup;
• furnizorilor de servicii de curierat;
• furnizorilor de servicii de plată/bancare;
• furnizorilor de servicii IT;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dumneavoastră  cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dumneavoastră, precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastă cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dumneavoastră cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in același timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plăților folosim serviciile procesatorului de plăți MobilPay. Orice informații privitoare la plăți sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identificare. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului AIMGroup. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră .

Tarife. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate:
Accesul

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre dateledumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut dateledumneavoastră , în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

 • Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.
  Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

 • Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
  – acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
  – dați curs unui drept legal de a vă opune;
  – acestea au fost prelucrate ilegal;
  – ne revine o obligație legală în acest sens.
 • Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră  cu caracter personal este necesară: pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.
 • Să aveţi în vedere că înaintea exercitării acestui drept trebuie să vă descărcaţi din contul AIMGroup şi să vă salvaţi toate documentele aferente comenzilor efectuate de la AIMGroup, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dumneavoastră sau către o altă persoană fizică sau juridică (cum ar fi: facturile, certificatele de garanţie etc.). În cazul în care nu efectuaţi acest demers înainte de a vă exercita dreptul de ştergere, veţi pierde toate aceste documente, iar AIMGroup va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziţie, după caz, deoarece procesul de ştergere a datelor, respectiv a contului AIMGroup, cu toate datele şi documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor

 • Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
  acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm exactitatea acestora; sauprelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs. aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
  Putem continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare în cazul în care: avem consimțământul dumneavoastră; sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile AIMGroup sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

 • Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
  – prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră;
  – prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

 • Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.
 • De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

 • Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:
 • produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră  sau vă afectează într-un mod similar și într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; sau se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

Plângeri

 • Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelordumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Vă reamintim că puteţi contacta în orice moment Responsabilul AIMGroup cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dumneavoastră prin oricare dintre următoarele modalităţi:
• prin e-mail la adresa: protection@AIMGroup.ro;
• prin poștă sau curier la adresa: Str. Drumul Belșugului, nr. 100 B, sector 6, București – cu mențiunea: În atenția responsabilului AIMGroup cu protecția datelor.