Sari la conținut

Boala, ca proces de autoapărare al organismului

Sănătatea este condiţia naturală a fiinţelor vii. Şi adevărata sănătate nu poate exista într-o  lume în care alimentaţia este denaturată, apa poluată, aerul viciat,  spiritele  tulburi, conştiinţele  obscure. Este ideea de la care se pleacă în volumul Iniţiere la sănătatea integrală, de Andre Passebecq (un naturopat renumit care a îmbrățișat armonios calea remediilor naturale până la onorabila vârstă de 91 de ani) ce militează pentru menținerea și restabilirea sănătăţii fizice şi mentale prin metode cât mai naturale. Şi da, este posibil, având în vedere că boala este chiar încălcarea echilibrului natural al vieţii. Pe de altă parte, sănătatea este un echilibru, o stare a fiinţei vii. Nevoile vieţii sunt simple, iar dacă aceste nevoi sunt satisfăcute şi dacă, în acelaşi timp, sunt evitate influenţele nocive, sănătatea va fi asigurată, graţie efortului spontan al organismului viu de a-şi păstra integritatea.

Puterea bolii este puterea sănătății și viceversa

Ştim că orice fiinţă vie posedă o tendinţă proprie, care îi conferă puterea de a rezista influenţelor patogene şi, în anumite limite, de a le depăşi. Dacă luăm, de exemplu, diareea, aceasta este un proces de purificare, graţie căruia Natura îi permite organismului să se debaraseze de impurităţile sale. Faceţi legătura dintre această reacţie şi voma, guturaiul, tusea etc.
Febra, fenomen de creştere a temperaturii corpului, este produsă prin aceleaşi procese care ne dau o temperatură normală. Toate acestea sunt fenomene inerente vieţii, sunt doar simptome care demonstrează că boala nu are factori particulari, pe lângă cei care fac viaţa posibilă. Cu alte cuvinte, simptomele bolilor depind, pentru existenţa lor, de aceeaşi forţă şi de aceleaşi funcţii care produc simptomele sănătăţii. Puterea sănătăţii este de asemenea puterea bolii, iar amândouă sunt guvernate de aceeaşi lege.

Boala, ca proces de autoapărare

Legea fundamentală a acţiunii vitale este instinctul de conservare (supraviețuire), iar boala este un procedeu vital de autoapărare. Pare greu de înţeles, dar se poate merge până acolo încât să se spună că boala este un proces de purificare şi de sănătate, o acţiune violentă împotriva influenţelor nocive.
Când vorbim despre boala cronică, aceasta trebuie înţeleasă, conform volumului Iniţiere la sănătatea integrală, ca un efort al organismului de a se adapta condiţiilor adverse pe care nu a fost capabil să le depăşească sau să le distrugă. Ei bine, organismul poate atunci să se adapteze la condiţiile anormale, dar pot surveni, de asemenea, decăderea, distrugerea sa progresivă şi moartea sa.
Mai exact, organismul uman se adaptează, după caz, utilizării obişnuite a tutunului, a alcoolului etc. în limitele sale posibile, dar acest proces de adaptare, de toleranţă, nu împiedică o alterare progresivă a constituţiei şi a puterii vitale, până când rezultă tulburări de sănătate şi moartea prematură.
Despre acest fenomen vorbim și în articolul: Forța vitală în boală

Când factorii perturbatori sunt îndepărtați, organismul se regenerează

Să rezumăm: dacă corpul este capabil să diminueze influenţele patogene, rezultatul bolii este sănătatea, dar dacă este incapabil să depăşească aceste influenţe, este obligat să ia măsuri pentru a putea să trăiască, coexistând cu acele condiţii nocive. Atunci rezultă tulburările cronice.
Cancerul, această boală cronică teribilă a societăţii moderne, este manifestarea localizată a unei dereglări a întregului organism şi a unei otrăviri generalizate, care a continuat o perioadă lungă de timp.
În condiţii naturale de viaţă, când influenţele nocive au fost corectate, organismul «se reîncarcă», puterea sa vitală se reconstituie şi redevine capabil să depună eforturi mărite. Cu condiția să luăm măsuri din timp (nu doar de vindecare, ci și de păstrare a stării de sănătate). Nu trebuie să ne speriem dacă apar noi crize acute, denumite, în acest volum, crize de eliminare. Aceste crize durează, în general, până când factorii care au tulburat sănătatea au fost aduşi la noul nivel de toleranţă.
Informații suplimentare despre procesul de dezvoltare al bolii și metodele prin care ne putem recupera sănătatea găsești în lucrarea considerată piatra de temelie a homeopatiei – Organonul medicinei, scrisă de medicul german Samuel Hahnemann, numit părintele homeopatiei.

Ce este, aşadar, sănătatea şi când intervine boala?

durere-stomacSănătatea este o expresie a vieţii şi rezultă întotdeauna din condiţiile naturale neperturbate ale vieţii unui om. Aşadar, dacă condiţiile de viaţă sunt în conformitate cu legile care guvernează viaţa fiinţei, nu poate rezulta nimic altceva decât sănătatea.
Boala este rezultatul obiceiurilor de viaţă duse împotriva naturii. În corp există o forţă care luptă în mod constant pentru a menţine condiţia normală, sănătatea. Fenomenul produs în organism de procesul care face să crească o unghie în locul uneia rupte poate fi atribuit acţiunii acestei forţe de restabilire. Această putere de restabilire se afirmă de fiecare dată când sănătatea a fost alterată, dacă totuşi îi lăsăm posibilitatea de a se manifesta.
Cum boala nu este decât rezultatul unei perturbări a condiţiilor de viaţă naturale, este destul să facem să dispară relele obiceiuri de viaţă, care s-au aflat la originea acestei perturbări, pentru a ne recăpăta sănătatea.
Inițierea la sănătatea integrală – André Passebecq

Creative Commons License
Boala, ca proces de autoapărare al organismului by AimGroup is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Lasă un răspuns